HỘI NGHỊ KIỆN TOÀN BAN BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2012-2017

16/12/2016 | Số lượt đọc 277 | Thể loại: Tin tức & Sự kiện


 


HỘI NGHỊ KIỆN TOÀN BAN BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

NHIỆM KỲ 2012-2017

 

     (CĐCĐ HN) Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác năm học 2016-2017. Ngày 29/11/2016 BCH Công đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội đã tổ chức  hội nghị kiện toàn BCH Công đoàn trường CĐCĐ Hà Nội nhiệm kỳ 2012 - 2017.

    Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Liên đoàn lao động quận Cầu giấy; đồng chí Nguyễn Phúc Đức - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng và toàn thể các đồng chí trong ban chấp hành Công đoàn  nhà trường.

    Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Phúc Đức - Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng nhà trường đánh giá cao những kết quả mà ban chấp hành Công đoàn  nhà trường đã đạt được trong thời gian vừa qua và sự cần thiết phải kiện toàn lại BCH Công đoàn nhà trường nhiệm kỳ 2012 - 2017.

     Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Minh - phó Chủ tịch Công đoàn đã triển khai qui trình và lấy ý kiến toàn thể hội nghị. Với 100% số phiếu tán thành, hội nghị BCH Công đoàn nhà trường đã bầu bổ xung và kiện toàn BCH Công đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội nhiệm kỳ 2012-2017 gồm:

1. Đồng chí Nguyễn Đức Minh Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính: Chủ tịch Công đoàn.

2. Đồng chí Lê Minh Đức Trưởng phòng Công tác HSSV : Phó chủ tịch Công đoàn.

3. Đồng chí Lê Ngọc Vinh Phó trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng: Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn.