Video giới thiệu Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

09/05/2015 | Số lượt đọc 2943 | Thể loại: Khách tham quan


 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI 25 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
1987 -2012

 

 


 

PHÓNG SỰ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI
GIAI ĐOẠN 2012 - 2020

 

 


 

 VIDEO GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

 

 


 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 102 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - TP. Hà Nội

Điện thoại: 04. 3784.5165; FAX: 04. 3784.5153

Website: http://www.chn.edu.vn; Email: tccb@chn.edu.vn